KRM

Registrerings- og pakkearbeid

I forbindelse med flyttingen fra Sandvigå 11, skal vi registrere, fotografere og pakke ned alt av våre samlinger – både det som har vært utstilt og det som har ligget på lager i påvente av andre tider.

Blant det som har ligget på lager, er museets to store klisjéarkiv fra lokalavisen Stavangeren og Aschehoug forlag. Museumsassistent Belén Navazo Hourcade og daglig leder May Tove Nyrud har begynt å behandle Stavangeren-arkivet.

belen-navazo-hourcade.jpg#asset:6377

Foto: Belén Navazo Hourcade støvsuger konvolutter ren for støv og skitt.


Formålet med å ta vare på disse samlingene, er at de i tillegg til å være bedriftsarkiver med eksempler på arkivpraksis fra trykkeribransjen, også er fysiske vitnesbyrd fra en tid hvor det å trykke illustrasjoner i sort/hvitt- eller fargenyanser både var tidkrevende og avhengig av ekspertise fra det i dag forsvunne yrket kjemigrafi. Kjemigrafene kunne kunsten å reprodusere en illustrasjon slik at den kunne trykkes i høytrykk – les mer om dette i innlegget om «Ætseriet» på Dreyers reproduktionsanstalt.

Noen betraktninger fra arbeidet med Stavangeren-arkivet, her representert ved en brøkdel av alle arkiveskene:

arkivet-sandvigå.jpg#asset:6378

Arkivet består i hovedsak av plastklisjéer, men også noen sinkklisjéer og matriser, fra 1950- og 1960-årene. Etter å ha gått gjennom noen av arkiveskene med portretter, kan vi fastslå noenlunde sikkert at det var en solid overvekt av menn som fikk ansiktet sitt i avisen. Men også noen kvinner finnes i arkivet, mange skuespillere og sangartister, men også lokale navn. For eksempel Kristine Midttveit, som etter det vi kan bringe på det rene var Stavangers første politikvinne, ansatt i 1911 (kilde: Politiets fellesforbund).

kors-på-konvolutten.jpg#asset:6379

Korset på konvolutten betyr at personen er avgått ved døden. Her er det en arkivpraksis som vi fant interessant: Det er egne arkivbokser for levende personer, som bare er merket alfabetisk – og egne bokser som er merket «Døde» og med intern alfabetinndeling. Når en person i avisens samtid døde, ble konvolutten med klisjéen tydeligvis flyttet fra personarkivet til «Døde» og merket med et kors. En litt morsom ting er at avisen tydeligvis ikke hadde noe eget arkiv for historiske personer – disse er også plassert under «Døde», selv om de hadde vært døde i flere hundre år, som for eksempel Mozart.

Mange av klisjéene er i dårlig forfatning, og en del har gått helt i oppløsning. Av den grunn kommer vi ikke til å ta vare på alle klisjéene. Vi tar vare på noen eksempler av klisjéer, og i tillegg tar vi vare på alle arkivboksene og konvoluttene som eksempel på arkivpraksis og til bruk i nye utstillinger.

Det har også vært skadedyrangrep i deler av arkivet. I arkivboksen med personer fra Bj til Bro har tydeligvis en mus kost seg veldig – og den har også lagt igjen en liten gave til oss…

muselort.jpg#asset:6380

Registrerings- og pakkearbeid