KRM

Nytt museum - nye utstillinger

Innspill ønskes!

Har du innspill til hva Norsk grafisk museum bør inneholde?

Straks starter byggingen av et helt nytt grafisk museum i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. En samlokalisering av de to museene gir et unikt utgangspunkt for å formidle historien til to industrier som var uløselig knyttet til hverandre.

Det nye grafiske museet skal åpne opp for alle tema knyttet til det trykte ord og bilde, og vektlegge skriftkulturens og trykkekunstens betydning i samfunnet. Fortellingen skal forankres i lokale trykkeriers, avisers og fagforeningers historie. Vi skal lage utstillinger og formidling som utfordrer og oppfordrer publikum til dialog og diskusjon rundt det trykte ord og bilde.

I tillegg til skiftende temautstillinger vil basisutstillingene ha fem hovedkonsepter:

  • Det skrevne ord
  • Det trykte ord
  • Det trykte bilde
  • Litografiet i Stavanger
  • Fra papir til skjerm (Vår digitale tidsalder)

 

INNSPILL FRA PUBLIKUM 
I tråd med Museum Stavangers visjon om å være levende og ledende ønsker vi å inkludere publikum med på reisen frem mot det nye museet. Gjennom nettsiden og sosiale medier vil vi dele saker vi tror kan skape interesse, og samtidig inviterer vi til samhandling med nettopp publikum. Kommer du over noe du synes vi bør se, bruk gjerne emneknaggen #nyttgrafiskmuseum

Har du et spørsmål du gjerne vil finne svaret på i våre nye utstillinger?

Eller er det noe du vil fortelle oss som vil være interessant i det nye museet?

Kontakt oss!

Nytt museum - nye utstillinger