KRM

D for Dingley!

Sardinesken utviklet seg i flere omganger. Bakgrunnen for endringene har stort sett vært tekniske oppfinnelser som har gjort det enklere å lage en boks, men ingen enkeltperson har endret den mer enn den amerikanske kongressmannen Nelson Dingley.

Nelson Dingley var formann for en lov som ble vedtatt i kongressen i 1897, The Dingley act. Målet med The Dingley act var å bygge opp en tollmur mot utenlandske varer slik at amerikansk industri kunne utvikle seg. En av industriene loven ville beskytte var den amerikanske sardinindustrien i Maine, Dingleys hjemstat. The Dingley Act slo fast at varer mindre enn 7,5 kubikktommer slapp å betale toll. På denne tiden var de norske sardineskene på 8,25 kubikktommer, akkurat litt for store til å komme gratis inn til USA. USA var et stort og viktig marked for de norske sardinene, og en amerikansk tollsats ville føre til store problemer for den norske sardinindustrien. Derfor ble sardineskene endret ved å trykke inn bunnen av boksen, slik at de norske sardinene kunne komme inn til USA uten toll.

For sardinene sin del virket ikke loven etter Dingleys ønske, men navnet hans lever videre i standardesken for norske sardiner. Navnet lever også videre i foredragsrommet vårt på IDDIS; Dingley.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

D for Dingley!