KRM

AEPM-konferansen 2019

Ivaretakelse av immateriell kulturarv

Ivaretakelse av immateriell kulturarv og overføring av kunnskap om gamle trykketeknikker til fremtidens generasjoner var temaet for årets konferanse i The Association of European Printing Museums, 23.–26. mai på Det nasjonale spillkortmuseet i Turnhout, Belgia.

Trykkerimuseer over hele verden opplever i dag den samme utfordringen med å bevare og videreføre den handlingsbårne eller immaterielle kunnskapen deres frivillige innehar. Disse frivillige var ofte med på å opprette slike museer fra 1980-årene og fremover, og var allerede da pensjonister eller i ferd med å bli pensjonert. Det vil si at de i dag er på vei mot å «pensjonere seg for godt», som styret i AEPM uttrykker det. Det samme er tilfelle med de frivillige i Venneforeningen for Norsk grafisk museum, og vi deltok på konferansen i håp om å finne inspirasjon til hvordan vi kan møte denne utfordringen.

Fredag var selve konferansedagen, med innlegg fra ulike museer om ivaretakelse og videreføring av trykketeknikker. Her nevnes bare noen av disse innleggene (hele konferanseprogrammet finnes her). Den tyske Unesco-komiteen har anerkjent trykkekunst som immateriell kulturarv, og Museum für Druckkunst i Leipzig arrangerte i år for første gang «trykkekunstens dag» i Tyskland, #tagderdruckkunst, i samarbeid med museer og kunstnere. Cheongju Early Printing Museum presenterte hvordan koreanske myndigheter betaler lærlinger som deretter arbeider ved deres senter for immateriell kulturarv. Ved Industriemuseum i Ghent har de lagd opplæringsprogram, og har gjort grundig dokumentasjon av håndverkene. I Sverige har 14 trykkerimuseer gått sammen i nettverket GRAMUS og fått støtte til å arrangere kurs i setting og boktrykk av og for frivillige. Ved andre museer er det unge grafiske designere og kunstnere som har begynt å praktisere gamle teknikker. En generell anbefaling fra alle er å ikke være redd for å slippe folk til, ikke være redd for å eksperimentere. «Trust new people to practise!», sa Mana Kaasik fra Eesti Trykimuuseum. Museum für Druckkunst anbefaler å opprette en europeisk lobby for trykkerimuseer for å vise publikum og myndigheter at trykkekunsten er viktig kulturarv.

20190525_113653.jpg#asset:8766Spillkortmuseets hall med trykkpresser. Foto: M. T. Nyrud

Konferanseprogrammet startet allerede torsdag ettermiddag med åpne dører til utstillingene på Det nasjonale spillkortmuseet, og mange frivillige var til stede for å demonstrere ulike trykkmetoder og bokbinding. Både høytrykkpresser, dyptrykkpresser og spesialmaskiner for spillkortproduksjon var i sving. I tillegg fikk vi demonstrasjon av Black Jack og forskjellige korttriks, og det ble servert belgiske spesialiteter. Konferanseprogrammet fredag ble avsluttet med middag på De Notelaar litt sør for Turnhout.

Industrimuseet-i-Gent-LAA-34.jpg#asset:8767Industrimuseet i Ghent hadde valgt en moderne introduksjon til sin trykkeriavdeling. Foto: L. A. Aadahl


Lørdag var det generalforsamling for AEPM. Her ble det klart at neste års konferanse holdes ved Klingspor Museum i Offenbach, Tyskland. Etterpå dro vi til Industriemuseum i Ghent, som har en stor utstilling om den lokale tekstilindustrien, og en hel etasje dedikert til trykkekunsten. På slutten av dagen tok vi en kort avstikker til Turnhouts «begijnhof» eller «beguinage», et bygningskompleks grunnlagt som en religiøs «orden» for kvinner. Her kunne de leve et religiøst liv, men samtidig arbeide og ha personlig frihet. Begijnhof er en Unesco World Heritage Site.

20190525_202607.jpg#asset:8768Begijnhof i Turnhout. Foto: M. T. Nyrud


Søndag dro vi til det vakre og ærverdige Museum Plantin-Moretus i Antwerpen. Dette er hjemmet og forretningslokalene til forlagsdynastiet Plantin-Moretus med eget trykkeri. Det ble grunnlagt på 1500-tallet, og bygningen er også en Unesco World Heritage Site. Etterpå var det besøk i Patrick Goossens private samling av maskiner og materiell, som vi dessverre måtte stå over på grunn av flyforbindelsene hjem til Stavanger.

Museum-van-de-Speelkaart-LAA-17.jpg#asset:8765

Hilsen May Tove og Lene

AEPM-konferansen 2019