KRM

W for web!

Dagens bokstav representerer den teknologiske utviklingen som har skjedd fra Gutenbergs tid til dagens World Wide Web, som er alle nettsidene vi har tilgang til via Internett.

Fra Gutenberg og helt frem til etter andre verdenskrig foregikk publisering av tekst mer eller mindre på samme måte, med lignende metoder og utstyr. Bokstaver og tegn ble satt med løse typer eller på settemaskin, og satt sammen til sider som ble bøker, aviser og andre trykksaker. Så ble de sendt ut til forhandlere og forbrukere med hest og kjerre, tog, skip, bil eller andre transportmidler.

Først i 1950-årene begynte teknologien for publisering av tekst å endre seg, og peke fram mot overgangen til dataproduksjon også i boktrykkeriene og avisene.

I dag har World Wide Web «overtatt» mye av funksjonen som Gutenbergs oppfinnelse lenge hadde. I stedet for at alle bøker og tekster må trykkes på papir for å kunne sendes ut til publikum, spres nå tekster på sekunder over hele verden ved å publisere på en nettside.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

W for web!