KRM

F for falsemaskin!

I hermetikkindustriens tidlige dager, ble lokkene loddet på hermetikkboksen med loddebolt og loddetinn. En god lodder kunne legge lokk på omtrent 600 esker hver dag. Dette var en stor flaskehals i hermetikkproduksjonen, og førte blant annet til at lodderne måtte jobbe mye overtid. I ett tilfelle kjenner vi til en lodder som jobbet 56 timer overtid på en uke.

Løsningen på dette problemet var falsemaskinen. Falsemaskiner hadde vært i bruk på runde bokser, men ingen hadde klart å lage en god falsemaskin for firkantet boks.

Flere oppfinnere i Stavanger forsøkte å lage en falsemaskin for vanlige sardinbokser. Først ute var Torkel Lenden i 1898, men hans maskin ble ikke tatt i bruk av mange fabrikker. Neste oppfinner var Søren Opsal som jobbet ved Nessler mekaniske verksted. Han konstruerte en maskin som ble demonstrert for første gang i 1900. Denne maskinen ble senere forbedret og eksportert til flere land som, Portugal, USA og Japan. På hermetikkmuseet har vi det som mest sannsynlig er den eneste versjonen av denne falsemaskinen.

Den falsemaskinen som fikk største betydning for hermetikkindustrien var Reinerts falsemaskin. Denne kunne legge lokk på nesten 10 000 esker hver dag. Denne maskinen ble produsert av TRIO i Stavanger, og ble videreutviklet i flere omganger. På museet har vi 5 forskjellige utgaver av TRIO falsemaskiner.

Nedenfor ser du et bilde av en TRIO B falsemaskin. En modell som kom like etter krigen. Denne var brukt av Atlantic Canning.

Foto: Cathrine Ommundsen/MUST

Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

F for falsemaskin!