KRM

Litografien i Stavanger

Til Stavanger kom litografien i 1876 da Stavanger Lithografiske Anstalt ble etablert av H. G. B. Sundt Hansen. I starten hadde trykkeriet en håndpresse, og personalet talte ikke mer enn 5 – 6 ansatte.

Med framveksten av hermetikkindustrien vokste behovet for litografiske trykksaker, og bedriften utvidet. Ved 25-årsjubileet i 1901 omfattet virksomheten boktrykkeri og bokbinderi i tillegg til en litografisk avdeling, og personalet var vokst til 40.

Dreyer Grafiske Anstalt ble etablert i 1846, men den litografiske avdelingen kom først i 1905. Dreyer plasserte seg tidlig i forreste rekke av landets ledende litografiske bedrifter.

Nils Stabenfeldt startet Aktietrykkeriet i Stavanger (Atrykk) i 1913. Hans sønn, Hugo Stabenfeldt, overtok driften i 1930-årene. Det store gjennombruddet kom i 1951, da de begynte å utgi tegneserier. I 1956 flyttet Atrykk inn i et nybygg som rommet et av landets mest moderne trykkerier. Tegneseriebladene startet med «Seriemagasinet» i 1952, «Stålmannen» 1952, og i 1953 «Villvest».

ST-G.02508.jpg#asset:6316Seriebladet Vill Vest. Foto: Norsk grafisk museum.


Stavanger Blikktrykkeri og Maskinverksted startet i 1905 litografisk trykkeri for trykk på papir og blikk.

Chr. Bjelland hadde litografisk trykkeri for både trykk på blikk og papir.

Bare Oslo har større litografisk virksomhet enn Stavanger.

Litografien i Stavanger