KRM

C for codex!

Codex er ikke bare navnet på en thriller i bokform av Tom Egeland, det er også selve den første metoden for å lage det vi kaller en bok.

Okay, på norsk skriver vi ‘kodeks’ med ‘k’, men det opprinnelige ordet er latinsk ‘codex’, fra caudex som betyr trestamme. Det kommer igjen av at de første kodeksene hadde permer av tre.

Skriftruller var det vanlige før kodeksen, men de kunne bli veldig lange og upraktiske å håndtere. Kodeksen var lettere å bla i og slå opp i, og lettere å oppbevare og transportere.

I det gamle Romerriket var codex navnet på en samling av lover eller forordninger. I dag bruker vi det i overført betydning om regler og sedvaner, som i moralkodeks og æreskodeks.

Som en kuriositet kan vi også nevne at ordet ‘bok’ sannsynligvis kommer fra det norrøne ordet ‘bók’ som er det samme som ‘bøk’ – altså treet bøk. Det betyr at ‘bok’ egentlig betyr en plate av bøketre med skrift på (kilde https://snl.no/bok) . Og derfra er spranget kort til Norsk grafisk museums favoritt-sketsj: «Medieval helpdesk» av Øystein Bache og Rune Gokstad.

Codex i samlingen hos Walters Art Museum

Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

C for codex!