KRM

Om litografiet

Med litografi eller plantrykk ble det mulig å mangfoldiggjøre bilder med flere fargenyanser. Ved litografi tegner man bilder og tekst med fettstift direkte på litostein, en porøs kalkstein. Så bruker man vann og fet farge i den videre trykkeprosessen. Slik kunne man trykke bilder av personer og bygninger, og lage reproduksjoner av kunstverk med en overkommelig pris for de fleste.

Alois Senefelder – litografiets oppfinner
Da Alois Senefelder ikke lenger hadde råd til å få trykket skuespillene sine, begynte han selv å eksperimentere med trykking. Han brukte en ny etseteknikk med fettholdig, syrebestandig blekk på finkornet sandstein fra Solnhofen i Bayern. Han oppdaget at han kunne trykke rett fra steinen og oppfant dermed den første plantrykkteknikken i verden.

09Alois_Senefelder_Portrait.jpg#asset:6338

Alois Senefelder (1771 – 1834). Bilde fra Wikimedia Commons.


Senefelder kalte teknikken «kjemisk trykk» eller «steintrykk», men det franske navnet «litografi» ble etter hvert vanligere. I årene 1796 – 1797 gjorde han de grunnleggende oppdagelser av de litografiske prinsipper, og deretter fulgte den ene oppfinnelsen etter den andre. I årene 1810 – 1818 utarbeidet han sin «Vollständiges Lährbuch der Steindruckerei». Boken inneholder beskrivelser av nesten alle litografiske arbeidsprosesser.

09Lithografie-Gravur.jpg#asset:6339Senefelders lærebok. Bilde fra Wikimedia Commons.


Litografi var fra 1800-tallet en utbredt teknikk for massekopiering av alle slags tegninger, men brukes i dag mest til trykking av grafiske kunstblad fra en håndlitografert stein.

Litografiet i Norge
Kunnskap om å litografere var en ny kunst som spredte seg raskt i Europa og til Norge. Det første litografiske trykkeri i Norge ble etablert i 1822 av L. Fehr & Søn i Christiania. Louis Fehr var berliner og kom hit fra København, hvor han hadde arbeidet som litograf. Forholdene var nok for små for ham den gang i Christiania. I hvert fall forlot han landet allerede i 1824 og overlot den nystartede forretning til sin sønn, Gottlieb Louis Fehr (1800 – 1855), og det er ham vi regner som Norges første litograf.

Klikk her for å se litografi-relaterte gjenstander og fotografier i Norsk grafisk museum sine samlinger

Om litografiet