KRM

J for jomfru!

Den betydningen av ordet som er mest vanlig i dag, trenger vi ikke bry oss om her. Men i overført betydning kan ‘jomfru’ bety noe(n) som utfører en arbeidsoppgave for første gang, eller som er uten feil (ref. Norsk akademisk ordbok, naob.no). For historiens settere og trykkere betegnet begrepet jomfru dette i overført betydning.

Når man satte en tekst med blytyper, tok man avtrykk av den på en liten og enkel trykkpresse, og leste korrektur på den. Hvis teksten ved første gangs korrektur var uten feil, kaltes det for jomfru eller jomfrutekst.

Jomfru ble også brukt for å omtale ugifte kvinner, og på 1800-tallet var det blant annet i hermetikkindustrien vanlig å bruke ‘jomfru’ som betegnelse på kvinner som var ansatt i underordnede stillinger. Et eksempel på dette er på hermetikkfabrikken Stavanger Preserving Co. hvor fabrikkprotokollen fra 1874 viser at de hadde tjue jomfruer i sin stab!


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

J for jomfru!