KRM

Hermetikkindustrien

Artikler til fordypning

På museet forsker vi på flere sider av den norske hermetikkindustrien. Hermetikkindustrien er et stort og omfattende tema og det finnes mange måter å se industrien på.

Her et et knippe gode artikler for fordypning:

Anders Haaland: Den norske hermetikkindustrien i mellomkrigstiden (1982)

Bjørn S: Utne: Fra håndverk til industri - norsk hermetikkproduksjon 1890-1910 (1984)

Randi Skotheim: Trædersker, Klippersker, Læggersker (1986)

John Gunnar Johnsen: Fra ballkort til iddisar (1991)

John Gunnar Johnsen: Sardinfabrikken Norrig AS gjennom 90 år (1996)

Piers Crocker: How to conquer the world? MArkedsføring av norske sardiner til utlandet 1841-1920 (2001)