KRM

N for NORCONSERV!

NORCONSERV var en forskningsstiftelse som samlet mange av hermetikkindustriens fellesinstitusjoner. Hermetikkindustrien hadde flere store fellesprosjekter som bransjen etablerte og drev selv. Dette var blant annet Landsforeningen for hermetikkfabrikanter, reklamefondet for hermetikkindustrien, hermetikklaboratoriet og hermetikkfagskolen. Alle disse ble finansiert av en avgift på eksporten av norsk hermetikk.

Grunnen til at NORCONSERV ble etablert, var store endringer i hermetikkindustrien. I 1981 ble alle norske sardinfabrikanter samlet i selskapet Norway Foods. Da var det ikke lengre det samme behovet for Landsforeningen og reklamefondet. Hermetikklaboratoriet og Hermetikkfagskolen var viktige institusjoner som hadde høy kompetanse på forskning og utdanning. NORCONSERV ble etablert i 1985, og i 2007 ble stiftelsen overtatt av NOFIMA.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

N for NORCONSERV!