KRM

B for brisling!

Brisling er en liten stimfisk som lever fra Svartehavet til Helgelandskysten. Til tross for den store utbredelsen har fisken tradisjonelt vært lite brukt.

Det var lite som tydet på at denne lille fisken skulle bli Norges dyreste fisk.

Brislingen ble grunnlaget for den norske hermetikkindustrien. De norske sardinene kom på markedet i 1879, og førte til et storstilt industrieventyr langs norskekysten. Norske sardiner laget av brisling ble hovedproduktet for over 200 hermetikkfabrikker i hele Norge. Denne industrien gjorde den norske kystbrislingen populær over store deler av verden.

Brislingfiske var en vanlig tilleggsnæring for både bønder og fiskere langs kysten. 15- 20 personer slo seg sammen og dannet et notlag. Disse personene delte utgiftene og inntektene fra fisket, på det meste var det rundt 200 notlag i Norge.

Tradisjonelt startet brislingfisket i mai- juni og varte til oktober- november. I dag starter fisket i september og varer noen måneder. Det blir fisket mest i Hardanger, Sogn, Nordfjord, Trondhjemsfjorden og Oslofjorden.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

B for brisling!