KRM

Dreyers boktrykkeri og forlag

Dreyers boktrykkeri og forlag ble opprettet i Arneagergaten i Stavanger i 1846 av Paul Terchelsen Dreyer. Han var sønn av proprietær Jens Rudolf Dreyer, som i 1846 kjøpte et hus på Arneageren i Stavanger, hvor sønnen installerte sitt trykkeri.

Paul T. Dreyer hadde gått i lære hos boktrykker L. C. Kielland i Stavanger samt boktrykkerne Risum og Grøndahl i Oslo. Hans første trykkeri besto av en håndpresse og typekasser med skrifttyper kjøpt i København. Dreyer var en del av et aktivt religiøst miljø. Han var gjennom en årrekke utgiver og forlegger for religiøse skrifter og traktater. Blant hans tidligste utgivelser var «For Ungdommen», et månedsblad til «Befordring av sand Dannelse».

Etter hvert som behovet for trykksaker økte i Stavanger utover i århundret, vokste også omsetningen. Trykkeriet ble flyttet til et murbygg i Hetlandsgt. 5 i 1860. Men først så sent som i 1875 ble den første hurtigpressen installert, kjøpt fra Eickhoff i København.

I 1897 ble også Dreyers reproduksjonsanstalt etablert, eller «Ætseriet» som den også ble kalt.

Klikk her for mer informasjon om hovedbildet fra «Ætseriet».

Dreyers boktrykkeri og forlag