KRM

S for Senefelder!

Alois Senefelder har kanskje ikke et like kjent navn som Johann Gutenberg, men Senefelder ble like viktig for trykking av bilder som Johann Gutenberg ble for trykking av tekst.

Senefelder er nemlig oppfinneren av den litografiske trykketeknikken, som han utviklet i perioden 1796–1798. Litografiet gjorde det mulig å trykke bilder i mange farger. Det ble for eksempel mulig å masseprodusere portretter av kongelige og reproduksjoner av original kunst, og på den måten spre kunnskap mye på samme måte som med bøker og aviser.

Portrett av Senefelder/ Norsk grafisk museum


Litografiet ble også avgjørende for industrien i Stavanger. De forseggjorte og fargerike iddisane var verdifull og effektiv markedsføring av hermetikkproduktene, både i innland og utland. Uten litografiets muligheter til å tegne fritt og trykke i utallige farger, hadde verken hermetikkindustrien, grafisk industri eller Stavanger vært det samme. Så tusen takk, kjære Alois!

I sin bok A Complete Course of Lithography fremhever Senefelder hvor viktig det er å behandle steinen riktig før man skriver eller tegner på den: «… for long experience has convinced me that even the proper composition of the ink, is not of greater consequence than the proper preparation of the surface of the stone, and covering it with a proportionate coat of grease; for without this, clean and strong impressions cannot be produced».


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no


S for Senefelder!