KRM

X for X-ray!

Da hermetikklaboratoriet åpnet i Stavanger i 1931, ble det kjøpt inn det beste som fantes av moderne laboratorieutstyr. Laboratoriet ble i bladet Fiskaren omtalt som verdens mest moderne næringsmiddellaboratorium da det åpnet.

Hermetikklaboratoriet ble innredet som en liten fabrikk, med røykeovn, autoklav og eget fryseri. Det var i tillegg rom som optisk laboratorium, kjemisk laboratorium, bakteriologisk avdeling og eget rom for røntgenundersøkelser.

I 1994 ga Hermetikklaboratoriet mye av dette vitenskapelige utstyret i gave til Hermetikkmuseet. Det gjør at museet har en samling av spennende og gammelt laboratorieutstyr. Fremover kommer vi til å vise frem noe av dette utstyret i utstillingene. Den første av disse gjenstandene vi skal stille ut er et gammelt røntgenapparat fra GE.

Røntgen ble brukt for å kontrollere at falsen var korrekt på hermetikkboksene. Korrekt fals var viktig for at boksen var helt tett, og en viktig del av produksjonen.

Den dag i dag sjekkes falsen med røntgenapparat, men jeg tørr påstå at vårt gamle er langt penere enn det som brukes i dag.


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

X for X-ray!