KRM

Innsamlingsprosjekt!

Håndverkstrykkere og bokbindere i Norge

Norsk grafisk museum ønsker å samle opplysninger om miljøer, institusjoner og personer som jobber med grafisk produksjon «for hånd» – både innen trykking og bokbinding. I oversikten her er også museer med samlinger rundt slik produksjon tatt med, selv om de ikke har håndverkskunnskapen.

Send gjerne opplysninger om deg selv og din kompetanse til may.tove.nyrud@museumstavanger.no Inviter gjerne også andre til å  bidra med sine opplysninger.

Opplysningene samles her, men opplysninger om enkeltpersoner legges kun ut med godkjenning fra den enkelte.

  • Aust-Agder museum og arkiv, bokbinder Bergens tekniske museum? 
  • Fellesverkstedet, Oslo 
  • Grafisk museum Buskerud (Drammen Trykkerklubb) 
  • Grafisk Verksted, Stavanger 
  • Norsk teknisk museum, Oslo (generell samling) 
  • Norsk folkemuseum, Oslo (samling særlig av utstyr til håndsetting) 
  • Pressemuseet Fjeld-Ljom, Røros (samling og dugnadsgjeng) 
  • Sivert Aarflot-museet, Volda (samling) 
  • Venneforeningen for Norsk grafisk museum (dugnadsgjeng: setting, trykking, bokbinding)

Innsamlingsprosjekt!