KRM

AEPM-konferansen

3.-5. november 2016

Konstituert avdelingsdirektør, Ingrid L. Tjemsland, og leder for Norsk grafisk museum, May Tove Nyrud, deltok på den årlige konferansen i Association of European Printing Museums 3.-5. november. Konferansen ble arrangert i samarbeid med Internationalen Arbeitskreises für Druck- und Mediengeschichte på Nederlands Steendrukmuseum i Valkenswaard (Nederland).

Her følger noen bilder fra Nederlands Steendrukmuseum – som egner seg fullt og helt til litografiet. Vi ble svært begeistret for den rekonstruerte «Senefelder-pressen», eller stangpressen, som den også kalles! Konferansen dro også på utflukt til Belgia og det nasjonale spillkortmuseet – der kunne vi dessverre ikke delta, men bilder derfra kan ses på AEPMs Flickr-konto.

AEPM-konferansen