KRM

Z for Zwiebelfisch!

Hvis vi sier «Zwiebelfisch», svarer du kanskje «Gesundheit»? Men Zwiebelfisch er faktisk et faguttrykk i trykkeribransjen!

Siden den europeiske trykkekunstens vugge var i Tyskland, kommer naturlig nok mange av fagordene fra tysk. Så også med det norske uttrykket «fisk i kassen», som betyr at blytyper har havnet på feil plass i settekassen – og dermed kan det bli trykkfeil i teksten.

Uttrykket «fisk» er hentet fra det tilsvarende tyske ordet som er «Zwiebelfisch» – en fisk som ble regnet som dårlig vare, og ble kokt med løk (Zwiebel) for å kunne spises. På svensk sier man «svibel» i stedet for fisk.

Du har kanskje brukt uttrykket «det falt i fisk» hvis det ikke ble noe av en ting du hadde planlagt, uten å tenke over hvor uttrykket kommer fra. Det henger sammen med Zwiebelfisch, for hvis man skulle være så uheldig å miste ferdig sats så den kom i uorden, sa man at den «falt i fisk».


Illustrasjon: Erik Bolstad, snl.no

Z for Zwiebelfisch!