KRM

Spredning av trykkekunsten

– og bruken av den

Fra Mainz spredte boktrykkerkunsten seg raskt til andre større handelsbyer i Tyskland: Bamberg (1460), Strasbourg (1462), Augsburg (1468), Nürnberg (1470), Ulm (1472), Lübeck (1473) og Köln. Før 1500 var det ikke mindre enn 29 trykkerier i Köln, som var det første senteret for boktrykking i Tyskland.

Før 1470 var det blitt opprettet trykkerier i byer som: Paris, Venezia, Roma og Sevilla. Før 1490 hadde boktrykkingen også nådd byer i Norden som Odense, København og Stockholm. I Norge kom det første boktrykkeriet på 1600-tallet.

Se kart på Wikimedia Commons over hvordan trykkekunsten spredte seg:

05Kart_Europa.JPG#asset:6357


Luther, reformasjonen og det trykte ord 
Trykkekunsten ble et hovedredskap for Martin Luther og andre religiøse reformatorer på 1500-tallet. Det ble trykt, distribuert og lest titusenvis av flyveblader og pamfletter før 1550. Det trykte ord ble et viktig redskap i de politiske og religiøse omkalfatringene som fant sted.

Luther utga religiøse skrifter og bibeloversettelse på folkespråket tysk i stedet for latin. Opplagstallene nådde nye og eventyrlige høyder. Luthers bibelutgave ble trykt og solgt i mer enn 100.000 eksemplarer mellom 1534 og 1574.

Fra slutten av 1500-tallet ble bokmessene i Leipzig og Frankfurt viktige møtesteder for selgere og kjøpere av bøker fra hele Europa. Den første bokkatalogen i Leipzig ble utgitt i 1595. Rundt midten av 1600-tallet var Leipzig den ledende messebyen for bøker og bokhandel.

05Martin_Luther_Lucas_Cranach_1526.jpg#asset:6356

Martin Luther malt av Lucas Cranach den eldre (1526). Dette portrettet er betraktet som å ha størst portrettlikhet med Luther.

Spredning av trykkekunsten