KRM

Fra metalldetektor til Intertype

Publikumshenvendelser 2020

«Hva gjør dere egentlig på museet når det ikke er åpent?» er et spørsmål jeg har fått noen ganger fra venner og bekjente.

Den første delen av svaret er at å ta imot publikum er en funksjon vi har egne ansatte til i museet – den andre er at det foregår mange faglige aktiviteter i og bak kulissene på et museum! Blant annet forsker vi på tema til nye utstillinger, vi mottar og digitaliserer gjenstander og fotografier til samlingen vår, og ikke minst svarer vi på spørsmål om smått og stort fra publikum. Det er det siste jeg vil fortelle litt om her, nemlig om noen publikumshenvendelser i 2020.

Noen henvendelser er ganske enkle å behandle, som da vi fikk spørsmål via Digitalt Museum fra en tysk PhD-student som ønsket å bruke et foto av en av våre gjenstander i sin doktoravhandling. Dette er kjempehyggelig for oss! Vi sender en digital fil og ber bare om å bli kreditert i bildeteksten.

Brevhode for Rudolf Bangel Kunsthandlung, utført i steingravyre. ST-G.01180-6


I mars ble jeg kontaktet om hjelp til å tyde skrift på et metalldetektorfunn fra en åker i Trøndelag. Det var en klisjé eller trykkform med speilvendt gotisk skrift! I tillegg var den ganske slitt, så det tok litt tid å tyde den. Det viste seg til slutt å være tekst til en annonse for såkalt «kaffetilsætning» fra Sivertsen & Co.s Fabrik i Levanger. Hva kaffetilsætning faktisk er, er ennå en gåte for meg.

En ildsjel bosatt på Costa Rica arbeider med en database over håndtrykkpresser i Europa. Siden vi er medlem i Association of European Printing Museums, kontaktet han oss. Jeg kunne da både sende ham foto og mål av vår håndpresse fra rundt 1850, og tipse ham om Norsk folkemuseums presser og en fin privat samling i Sandnes.


Noen ganger har ikke museet svar, og da er det like viktig å kunne peke til hvor publikum bør henvende seg for å komme videre. For eksempel fikk vi spørsmål om hvordan man kan finne ut om en antikvarisk bok er en førsteutgave når det ikke står angitt utgave-/opplagsnummer. Da henviste jeg videre til et bokantikvariat, som er spesialister på slikt. Også ved et spørsmål om verdi på Henry Imsland-platter henviste jeg videre til antikvariat eller auksjonsfirma, for det er et internasjonalt etisk prinsipp at museer ikke uttaler seg om pengeverdi på gjenstander.

Se våre Imsland-platter på Digitalt Museum.

Et siste eksempel på publikumshenvendelser er da jeg ble kontaktet for råd om hvordan man demonterer en Intertype settemaskin! Museet har en aktiv venneforening som kan mye om ulike maskiner, men Intertype har vi dessverre ikke i samlingen. Da henviste jeg videre til Pressemuseet Fjeld-Ljom på Røros, som har et par karer i sin venneforening som er eksperter på akkurat den typen maskin.

Dette var noen av henvendelsene jeg måtte svare på i 2020, og jeg stemmer i med min kollega: «Det er ganske mye rart man skal kunne svare på som fagansvarlig!»

Fra metalldetektor til Intertype