KRM

Da Luther gikk viralt!

Gutenberg-serien

Men hva har det med Johannes Gutenberg å gjøre spør du kanskje? Jo, uten han hadde det nok ikke blitt noen reformasjon!  

Martin_Luther_1528.jpg#asset:6774Martin Luther av Lucas Cranach den eldre (Wikimedia Commons)


Da Martin Luther var teologiprofessor i Wittenberg på begynnelsen av 1500-tallet var det i et katolsk Tyskland, som for øvrig resten av det kristen Europa. Kirkens menn ledet samfunnet, pavens makt var uomtvistelig og avlatshandelen, den hvor man kunne kjøpe seg syndsforlatelse, gikk hett. I Roma holdt de fortsatt på å bygge den monumentale Peterskirken, et prosjekt som stadig trekte ut, og som stadig trengte utvidede budsjetter. Vinn vinn for prestene og for synderne der altså. 

Luther derimot, syntes det var på tide å ta opp denne avlatshandelen, og ikke minst dette «mellomleddet» som kirkens menn hadde mellom menneskene og deres Gud. Han hengte opp 95 teser, altså setninger, på kirkedøren, slik tradisjonen var hvis du ønsket å diskutere noe offentlig. Rask ble Luthers ideer utgitt i den mer hendige pampletten, og i motsetning til de opphengte tesene var ikke disse på latin, men tysk! For det viste seg at folk i stor grad var enig med Luther, og også vanlige folk, uten latinkunnskaper, ville delta i debatten. Det sies at innen 2 uker visste hele Tyskland om Luthers teser, og etter 4 uker hele Europa. For noen hadde tatt seg bryet med å oversette Luthers teser også til andre språk. Trykkeriene trykket opplag etter opplag, folk ble ikke mette!

Denne positive responsen tok både Luther og ikke minst kirken på senga, og begge var raskt ute med nye skriv, i en slags debatt for åpen scene. Luthers gode venn og kunstner Lucas Cranach d.e. varmet videre opp debatten med sine relativt grafiske illustrasjoner av presteskapet og paven: 

Papal-Belvedere.jpg#asset:6776

Fra Martin Luthers utgivelse fra 1545: «Skildringen av pavemakten», hvor Lucas Cranach d.e. sin illustrasjon tydelig viser de tyske bøndenes reaksjon på det siste pavelige skrivet. (Wikimedia Commons)

Uten Gutenbergs oppfinnelse er det heller tvilsomt at Luther kunne nå ut til så mange på så kort tid. Det at han i tillegg ble oversatt til tysk gjorde at flere kunne lese hans tekster, og videre spre hans tanker og ideer. Kirkemakten var sjanseløse mot spredningen av det trykte ord! 

Tekst: Lene A. Aadahl 

Da Luther gikk viralt!