KRM

"Ikke bare vil de live op, men også sikkerlig gjøre sitt til , at forsiktighet, renslighet og orden kan fremmes blant arbeiderne"

For å fokusere på sunnhet og sikkerhet i arbeidslivet brukte man bilder. I 1929 inviterte Norsk forening for Socialt arbeide de industrielle bedriftene til å kjøpe arbeidervernbilder


I invitasjonen til å kjøpe bildeserien stod det:

Ønskelig var det om våre industrielle bedrifter i størst mulig utstrekning vilde benytte denne anledning til å skaffe sig disse billeder (..) Erfaringen viser nemlig, at disse har en egen evne til å prente sig på erindringen. Når arbeiderne stadig ser for seg følgerne av uforsiktighet av en viss art, vil dette kanskje mere enn noe annet bidra til, at de hvertfall på dette området i fremtiden iakttar almindelig aktsomhet. Og det samme gjelder billeder, som minner om nødvendigheten av å iaktta de enkleste sanitære forholdsregler.

Tenk før du handler. Vask hendene før du spiser

Se dig for. Han brukte løstsittende arbeidsklær

Se dig for. Hold trappen klar

De 12 arbeidervernbildene :

1. Se dig for. Beskytt øinene.

2. Se dig for. Hold trappen klar.

3. Se dig for. Vokt hvert skritt.

4. Se dig for. Han brukte løstsittende arbeidsklær

5. Se dig for. du går i fare hvor du går.

6. Tenk før du handler. Fest stigen godt.

7. Sol og frisk luft i hviletiden.

8. Se dig for. Spiker er farlige.

9. Tenk før du handler. Tankeløs gjør arbeidsløs.

10 Tenk før du handler. Der gikk min beste jobb.

11. Tenk før du handler. Strømstøt er farlig.

12. Tenk før du handler. Vask hennene før du spiser.


De 12 bildene oppklebet på tykk kartong, kunne kjøpes ved å henvende seg til foreningens sekretær. Bildene målte 41X61 cm og kostet 1,10,- pr. stk. (men det var rom for rabatt!)

Invitasjonen til bedriftene avsluttet med oppfordringen:

Utfyll derfor snarest nedenstående bestillingsseddel og innsend denne med betalingen vedlagt til sekretæren, byråsjef Storsteen, adresse Kronprinsensgt. 4, Oslo.


"Ikke bare vil de live op, men også sikkerlig gjøre sitt til , at forsiktighet, renslighet og orden kan fremmes blant arbeiderne"