KRM

Pålæggersker og maskinpiker

Kvinnenes inntog i trykkeriene

I første halvdel av 1800-tallet dukket hurtigpressen/ sylinderpressen opp i trykkeriene. Denne kunne trykke mange ark i minuttet, og åpnet opp for kvinnene i trykkeriene.

Frem til 1800-tallet brukte trykkeriene håndpresser, der satsen måtte påføres trykkfarge og trykkebevegelsen gjøres for hvert eneste ark som skulle trykkes – og det var kun menn som hadde lov til å utføre arbeidet. Men med utbredelsen av hurtigpressene fikk kvinner lov til å jobbe i trykkerilokalene. Det oppsto en ny yrkeskategori som ufaglært «pålæggerske» eller maskinpike, som matet sylinderpressene med papir, ark for ark.

PÅLÆGGERSKER OG MASKINPIKER
Norges aller første sylinderpresse ble kjøpt i 1840 av boktrykker Grøndahl i Oslo, og utover 60-70 tallet begynner man å se kvinnene i norske trykkerier. Først og fremst som ufaglærte påleggersker og hjelpearbeidere, og etter hvert også som settersker og trykkersker.  

Arbeidet som påleggerske beskrives som tungt og ensformig, og ikke helt ufarlig: 
«Arbeidet besto i å få ett og ett ark på plass i sylinderens gripere, slik at de ble dratt med rundt og presset ned mot trykkformene. Ettersom det ble trykt 6-700 ark i timen selv ved de langsomste hånddrevne sylinderpressene, var det få sekunder til rådighet pr. ark, og det gjaldt å få fingrene unna før griperen tok tak.»
(fra Eide, M. (red.) (2010): Norsk presses historie 1660-2010. Bind 1 En samfunnsmakt blir til 1660-1880, Oslo: Universitetsforlaget.)

Jobben ser ikke ut til å ha vært attraktiv for mennene i trykkeriene, og trykkerne så dem ikke som konkurrenter. Som settersker og trykkersker, de kvinnelige utgavene av typografer og trykkere, kom kvinnene derimot i konkurranse med de faglærte mannlige ansatte, og dette skapte en omfattende fagorganiserings- og lønnsstrid fra 1870-tallet. Les mer om «Setterskenes beskjørtede general».

Gratulerer med kvinnedagen! 

JOHANNISBERG HURTIGPRESSE
Video av vår egen Johannisberg hurtigpresse fra 1913 (ombygd fra hånddrevet til motordrevet) med manuell pålegging av papir, drveet av medlemmer fra vår venneforening: Åge Nising og Alf Meling.


Pålæggersker og maskinpiker